Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng vùng núi Trường Sơn Nam?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng vùng núi Trường Sơn Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng vùng núi Trường Sơn Nam?

A.       Địa hình chính là các khối núi và cao nguyên.

B.       Nhiều đỉnh cao trên 2000 m.

c. Có sự đối xứng giữa sườn đông và sườn tây.

D. Các cao nguyên rộng lớn bề mặt tương đối bằng phẳng.

c. Có sự đối xứng giữa sườn đông và sườn tây.