Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.                      B. Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.                                                               D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

A. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.