Công nghiệp chế biến thực phẩm ở Đông Nam Á dựa trên thế mạnh nào sau đây?

Công nghiệp chế biến thực phẩm ở Đông Nam Á dựa trên thế mạnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lao động rất dồi dào và cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

B. Lao động rất dồi dào và cơ sở hạ tàng khá hiện đại.

C. Nguồn nguyên liệu dồi dào và thị trường tiêu thụ tốt.

D. Nguồn vốn đầu tư nhiều và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

C. Nguồn nguyên liệu dồi dào và thị trường tiêu thụ tốt.