Trong quá trình thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí ở Đông Nam Bộ, vấn đề cần đặc biệt quan tâm là

Trong quá trình thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí ở Đông Nam Bộ, vấn đề cần đặc biệt quan tâm là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.   phương tiện vận chuyển công xuất lớn, an toàn.

B.   thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

C.   ô nhiễm môi trường biển.

D.   quy trình công nghệ hiện đại.

C