Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với tài nguyên khoáng sản của vùng Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết đặc điểm nào sau đây không đúng với tài nguyên khoáng sản của vùng Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chỉ đứng sau vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ về sự giàu có.

B. Có đầy đủ các loại khoáng sản nhiên liệu, kim loại, phi kim loại.

C. Có mỏ sắt Thạch Khê trữ lượng lớn nhất cả nước.

D. Tỉnh Nghệ An có nhiều khoáng sản nhất vùng.

B