Tỉ suất tử nước ta hiện nay giảm nhiều so với trước đây chủ yếu do

Tỉ suất tử nước ta hiện nay giảm nhiều so với trước đây chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chính sách dân số của Nhà nước.                                      B. Kinh tế phát triển.

C. Đời sống được cải thiện, y tế phát triển.                             D. Xu hướng có ít con.

C. Đời sống được cải thiện, y tế phát triển.