Thế mạnh trong việc phát triển nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ là

Thế mạnh trong việc phát triển nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sản xuất lương thực, thực phẩm và chăn nuôi gia súc lớn.

B. Khai thác, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối.

C. Trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia cầm.

D. Trồng cây công nghiệp hàng năm và chăn nuôi lợn.

B. Khai thác, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối.