Một trong các giải pháp tích cực nhất để bảo vệ rừng ờ Tây Nguyên là

Một trong các giải pháp tích cực nhất để bảo vệ rừng ờ Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tăng cường quyền hạn cho đội ngũ kiểm lâm bảo vệ rừng.

B. Cấm săn bắt động vật hoang dã.

C. Thành lập các lâm trường quốc doanh.

D.  Ngăn chặn phá rừng, cấm xuất khẩu gỗ tròn.

D.  Ngăn chặn phá rừng, cấm xuất khẩu gỗ tròn.