Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 và trang 4 - 5, cho biết vườn quốc gia Bái Tử Long thuộc tỉnh nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 và trang 4 - 5, cho biết vườn quốc gia Bái Tử Long thuộc tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hải Phòng
B. Quảng Ninh
C. Nam Định
D. Thái Bình
 
B. Quảng Ninh