Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biẽt khu vực nào có nhiêu bãi tắm nổi tiếng nhất nước ta?

 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biẽt khu vực nào có nhiêu bãi tắm nổi tiếng nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Từ Quàng Ninh đến Thanh Hóa.                               B. Từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế.

C. Từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận.                                     D. Từ Bình Thuận đến Cà Mau.

C. Từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận.