Phát biếu nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của Tây Nguyên?

Phát biếu nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Các cao nguyên badan xép tàng.                                   B. Thiếu nước trong mùa khô.

C. Có hai mùa mưa, khô rõ rệt.                                           D. Đất nâu đỏ, đá vôi màu mờ.
D. Đất nâu đỏ, đá vôi màu mờ.