Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ rõ rệt địa hình núi Việt Nam đa dạng?

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ rõ rệt địa hình núi Việt Nam đa dạng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bên cạnh các dãy núi đồ sộ, ở miền núi có nhiều núi thấp.

B. Miền núi có các cao nguyên badan xếp tầng và cao nguyên đá vôi.

C. Bên cạnh núi, miền núi còn có đồi.

D. Miền núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên.

D. Miền núi có núi cao, núi trung bình, núi thấp, cao nguyên, sơn nguyên.