Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết mỏ crôm có ở nơi nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết mỏ crôm có ở nơi nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cổ Định.                           B. Quỳ Châu.                   C. Thạch khê.                      D. Tiền Hải.

A. Cổ Định.