Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên trên thị trường thế giớii?

Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên trên thị trường thế giớii?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp.

B. Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.

C. Áp dụng công nghệ hiện đại trong khâu chế biến sản phẩm cây công nghiệp.

D. Chuyên đối diện tích rừng sang trông cây công nghiệp.

C. Áp dụng công nghệ hiện đại trong khâu chế biến sản phẩm cây công nghiệp.