Đặc điểm xã hội nào không đúng với vùng Đông Nam Á?

Đặc điểm xã hội nào không đúng với vùng Đông Nam Á?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Có nhiều nét tương đồng về văn hóa.

B.  Là nơi giao thoa của 2 nền văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ.

C. Tỉ lệ mù chữ cao.

D. Có nhiều dân tộc trong các quốc gia.

C