Nghề làm muối truyền thống của nước ta phát triển mạnh ở

Nghề làm muối truyền thống của nước ta phát triển mạnh ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Duyên hải Bắc Bộ.                                                                   B. Ven biển Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                                       D. Vùng biển Nam Bộ?

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.