Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc Tày, Thái sinh sống tập trung ở khu vực nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết các dân tộc Tày, Thái sinh sống tập trung ở khu vực nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Miền núi phía Bắc.                                                        B. Trường Sơn Bắc.

C. Tây Nguyên.                                                                 D. Trường Sơn Nam.

A. Miền núi phía Bắc.