Trung tâm công nghiệp không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Trung tâm công nghiệp không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hạ Long
B. Thái Nguyên.
C. Bắc Ninh.

D. Việt Trì.

C. Bắc Ninh.