Nhận định nào sau đây không đúng với vùng Tây Nguyên?

Nhận định nào sau đây không đúng với vùng Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có tỉnh Lâm Đồng đứng đầu cả nước về diện tích trồng chè.

B.      Là vùng có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước.

c. Là vùng trồng cà phê lớn nhất cả nước.

D. Là vùng trồng cao su lớn thứ 2 ở nước ta.

B. Là vùng có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước.