Chăn nuôi bò sữa đang phát triển mạnh ở

Chăn nuôi bò sữa đang phát triển mạnh ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ven Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.                                 B. vùng đòi thấp ở Bắc Trung Bộ.

C. một số nơi ở Lâm Đồng.                                             D. cao nguyên Mộc Châu.

A. ven Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.