Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết quần đảo Côn Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết quần đảo Côn Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết quần đảo Côn Sơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Sóc Trăng.                         B. Trà Vinh.                         c. Bà Rịa - Vũng Tàu. D. TP. Hồ Chí Minh.

c. Bà Rịa - Vũng Tàu