Loại tài nguyên du lịch nào sau đây không có nhiều ở vùng du lịch Bắc Trung Bộ?

Loại tài nguyên du lịch nào sau đây không có nhiều ở vùng du lịch Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hồ tự nhiên.                                                                          
B. Hang động các-xtơ.
C. Vườn quốc gia.                                                                     
D. Bãi biển.
A