Tam giác tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

Tam giác tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Thủ Dầu Một.
B. TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu.
C. TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Thủ Dầu Một.
D. Vũng Tàu - Biên Hòa - Thủ Dầu Một.

B. TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu.