Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường bộ nào đi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường bộ nào đi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quốc lộ 6.                        B. Quốc lộ 7.                      C. Quốc lộ 8.                        D. Quốc lộ 9.
C. Quốc lộ 8.