Tài nguyên khoáng sản nào có tiềm năng vô tận ở vùng biển nước ta?

Tài nguyên khoáng sản nào có tiềm năng vô tận ở vùng biển nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cát trắng.                          B. Muối biển.                   C. Dầu khí.                           D. Ti tan.

B. Muối biển.