Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết các tỉnh nào sau đây có sản lượng lúa cao nhất cả nước?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết các tỉnh nào sau đây có sản lượng lúa cao nhất cả nước?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. An Giang, Kien Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng.               B. An Giang, Kiên Giang, Đông Tháp, Long An.

C. Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng.                 D. An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bến Tre.

B. An Giang, Kiên Giang, Đông Tháp, Long An.