Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tình nào có diện tích trông lúa nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tình nào có diện tích trông lúa nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. An Giang.                              B. Kiên Giang.                      C. Đồng Tháp.                 D. Sóc Trăng.

  B. Kiên Giang.