Các Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung, phía Nam đều có sự giống nhau về

Các Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung, phía Nam đều có sự giống nhau về

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nền kinh tế hàng hóa phát triển sớm.                      B. các thế mạnh được hội tụ đầy đủ.

C. lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.                            D. cơ sở vật chất kĩ thuật rất tốt và đồng bộ.

B. các thế mạnh được hội tụ đầy đủ.