Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết hướng gió mùa hè thịnh hành ở Đông bằng Bắc Bộ là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết hướng gió mùa hè thịnh hành ở Đông bằng Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tây Nam.                               
B. Đông Bắc.                            
C. Đông Nam.                                                              
D. Nam.

C