Việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ cho phép

Việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ cho phép

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả cao.
B. tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. tận dụng thế mạnh về lao động địa phương.
D. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

A. phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả cao.