Tỉnh nào sau đây ở Bắc Trung Bộ nằm trong Vùng trọng điểm kinh tế miền Trung?

Tỉnh nào sau đây ở Bắc Trung Bộ nằm trong Vùng trọng điểm kinh tế miền Trung?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nghệ An.                      B. Thanh Hóa.                 C. Thừa Thiên - Huế.                       D. Quảng Bình.

   C. Thừa Thiên - Huế.