Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp Việt Trì không có ngành công nghiệp nào?

Căn cứ vào Alat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp Việt Trì không có ngành công nghiệp nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hóa chất phân bón.                                                       B. Chế biến nông sản.

C. Vật liệu xây dựng.                                                          D. Cơ khí.

     D. Cơ khí.