Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết khu vực nào có nhiều bãi tắm nổi tiếng nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết khu vực nào có nhiều bãi tắm nổi tiếng nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết khu vực nào có nhiều bãi tắm nổi tiếng nhất nước ta?

A. Từ Quảng Ninh đến Than Hóa.                                   B. Từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế.

c. Từ Đà Nằng đến Ninh Thuận.                                      D. Từ Bình Thuận đến Cà Mau.

c. Từ Đà Nằng đến Ninh Thuận.