Diện rừng trồng tăng lên nhưng chất lượng rừng ờ nước ta vẫn giảm sút là do

Diện rừng trồng tăng lên nhưng chất lượng rừng ờ nước ta vẫn giảm sút là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  rừng không còn nhiều gỗ quý.

B.  kĩ thuật trồng rừng lạc hậu.

C.  rừng non mới phục hồi chưa đủ tuổi khai thác.

D.  chưa kịp phục hồi đất bị xói mòn.

C