Theo chiều từ Bắc vào Nam nước ta là các con sông

Theo chiều từ Bắc vào Nam nước ta là các con sông

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Hồng, Cả, Trà Khúc, Vàm Cỏ Đông.               B. Hồng, Trà Khúc, Vàm cỏ Đông, Cả
C. Cả, Trà Khúc, Vàm cỏ Đông, Hồng.                 D. Vàm Cỏ Đông, Hồng, Cả, Trà Khúc.

 A. Hồng, Cả, Trà Khúc, Vàm Cỏ Đông.