Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc ở nước t. (từ dãy Bacii Mã trở ra)?

 Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc ở nước t. (từ dãy Bacii Mã trở ra)?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trong năm có một mùa đông lạnh.                           B. Có 2 - 3 tháng nhiệt độ dưới 18°C.

C. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ.                            D. Nhiệt độ trung bình năm dưới 20°C.

C. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ.