Khó khăn chủ yếu đối với việc nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay là

Khó khăn chủ yếu đối với việc nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. dịch bệnh thường xuyên lan rộng.

B. nguồn giống tự nhiên một số vùng khan hiếm.

C. diện tích mặt nước ngày càng thu hẹp.

D. nhiều nơi xâm nhập mặn diễn ra rất nghiêm trọng.

A. dịch bệnh thường xuyên lan rộng.