Ngư trường có trữ lượng cá biển lớn nhất ở nước ta là

Ngư trường có trữ lượng cá biển lớn nhất ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hải Phòng - Quảng Ninh.                                                B. Ninh Thuận - Bình Thuận.

C. Bà Rịa - Vũng Tàu.                                                          D. Cà Mau - Kiên Giang.

D. Cà Mau - Kiên Giang.