Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đông Nam Bộ có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đông Nam Bộ có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thủ Dầu Một. B. Biên Hòa.                                            c.    Vũng Tàu.                      D. TP. Hồ Chí Minh.

D. TP. Hồ Chí Minh.