Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết đi dọc bờ biển từ Bắc vào Nam sẽ gặp những bãi biển nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết đi dọc bờ biển từ Bắc vào Nam sẽ gặp những bãi biển nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Nha Trang, Sầm Sơn, Vũng Tàu, Mỹ Khê.               B. Mỹ Khê, Nha Trang, Sầm Sơn, Vũng Tàu.

C. Sầm Sơn, Nha Trang, Mỹ Khê, Vũng Tàu.                D. Sầm Sơn, Mỹ Khê, Nha Trang, Vũng Tàu.

D. Sầm Sơn, Mỹ Khê, Nha Trang, Vũng Tàu.