Giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta tăng khá nhanh chủ yếu là do

Giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta tăng khá nhanh chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn lao động đông đảo, chất lượng lao động ngày càng được cải thiện.

B. hoạt động khai thác thủy sản xa bờ được đẩy mạnh.

C. chất lượng thủy sản xuất khẩu đáp ứng được nhiều thị trường khu vực và thế giới đang tăng mạnh.

D. kĩ thuật nuôi trồng thủy sản được cải thiện giúp tạo ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn vè an toàn thực phẩm của nhiều quốc gia.

C. chất lượng thủy sản xuất khẩu đáp ứng được nhiều thị trường khu vực và thế giới đang tăng mạnh.