Căn cứ vào Atlat Địa 11 Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây nằm cả ở phần lãnh thổ phía bắc và phần lãnh thổ phía nam nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa 11 Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây nằm cả ở phần lãnh thổ phía bắc và phần lãnh thổ phía nam nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sông Đồng Nai.
B. Sông Cả.                                             
C. Sông Thu Bồn.
D. Sông Mê Công.

D