Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. từng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm

B. trong năm, Mặt Trời luôn đứng cao hơn đường chân trời.

C. trong năm mặt trời qua thiên đỉnh 2 lần.

D. hằng năm nước ta nhận được lượng nhiệt Mặt Trời lớn.

A. từng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm