Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong co cấu lao động nước ta hiện nay?

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong co cấu lao động nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.                    B. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

C. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.                   D. Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.