Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hoạt động khai thác hải sản xa bờ nước ta ngày càng phát triển là

Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hoạt động khai thác hải sản xa bờ nước ta ngày càng phát triển là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn lợi sinh vật biển ngày càng phong phú.

B. cơ sở chế biến thủy sản ngày càng phát triển.

C. tàu thuyền, ngư cụ ngày càng hiện đại hơn.

D. lao động có kinh nghiệm ngày càng đông.

C. tàu thuyền, ngư cụ ngày càng hiện đại hơn.