Hướng chính của các dãy núi ở miền Bắc và Đông Bắc Bộ là

Hướng chính của các dãy núi ở miền Bắc và Đông Bắc Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. vòng cung.                    B. tây bắc - đông nam.               c. tây - đông.                D. bắc - nam

A. vòng cung.