Sự phát triển nhanh của ngành sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, sản xuất thiết bị điện, điện tử được phát triển mạnh ờ các nước Đông Nam Á là do

Sự phát triển nhanh của ngành sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, sản xuất thiết bị điện, điện tử được phát triển mạnh ờ các nước Đông Nam Á là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nguồn lao động rẻ và dồi dào.

B. thị trường nội địa rộng lớn.

C. trình độ khoa học kĩ thuật cao.

D. liên doanh với nhiều hãng nổi tiếng của nước ngoài.

D. liên doanh với nhiều hãng nổi tiếng của nước ngoài.