Điểm nào không đúng với sự phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Điểm nào không đúng với sự phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. gắn liên với vùng nguyên liệu.                                    B. gắn liền với vùng tiêu thụ.

C. phân bố rộng khắp cả nước.                                         D. chỉ tập trung ở các thành phố ven biển.

D. chỉ tập trung ở các thành phố ven biển.