Vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có chung thế mạnh nào?

Vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có chung thế mạnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mạng lưới đo thị dày đặc tập trung ở ven biển.

B. Có nhiều vịnh nước sâu để nuôi trồng thủy sản.

C. Trình độ thâm canh cao, sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp.

D. Thị trường trong và ngoài nước được mờ rộng.

C. Trình độ thâm canh cao, sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp.