Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do

Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. trồng lúa nước cần nhiều lao động.                            B. vùng mới được khai thác gần đây.

C. có nhiều trung tâm công nghiệp.                                 D. có điều kiện thuận lợi cho sản xuất và cư trú.
B. vùng mới được khai thác gần đây.